Pelety sú typ pevného paliva, ktoré vzniká využitím odpadu po ťažbe dreva – biomasy. Tá je obnoviteľným zdrojom energie.


Ak by sme správne nakladali s biologickým odpadom, ktorý vzniká pri ťažbe dreva, dokázali by sme lesy využívať bez toho, aby bola ohrozená existencia prírodných ekosystémov. Pri ťažbe pre iné ako energetické účely (t.j. stavebné, a iné) vzniká veľké množstvo dreveného odpadu, ktorý býva často nevyužitý. Tento odpad, teda drevené štiepky, alebo piliny sú prirodzeným zdrojom a surovinou na výrobu drevených peliet, ktoré majú veľmi dobré výhrevné vlastnosti a sú preto cenným palivom. Na to, aby sa z dreveného odpadu stala peleta alebo briketa, sa používa proces zhutňovania alebo peletovania.


Čo sú pelety?
Pelety alebo peletky sú malé granuly valcového tvaru vyrobené peletizovaním väčšinou z odpadových častí dreva, rastlín, alebo iných organických materiálov. Sú vyrábané strojmi na výrobu peletiek (peletovacie stroje). Používajú sa ako palivo (biomasa), podstielka pod zvieratá a niekedy ako krmivo pre zvieratá.


Kto a na čo pelety používa?
Elektrárne a teplárne pre vykurovanie a vyrábanie elektrickej energie. Domácnosti pre domáce vykurovanie v krboch a kotloch ako palivo. Chovné stanice a farmy na podstielky a kŕmenie zvierat (niektoré druhy drevín však nie sú vhodné pre
podstielku, pretože môžu obsahovať toxické látky). V podstate každá krajina, ktorá využíva dotácie z EU fondov na vykurovacie kotle pre domácnosti pelety používa.

Peletovanie
Peletovanie je ekologický progresívny spôsob zhutňovania podrvenej a vysušenej drevnej hmoty – pilín. Tento proces sa deje pomocou lisu, ktorý pretláča surovinu cez malé kruhové otvory oceľovej matrice, a to pri veľmi vysokom tlaku a vysokej teplote. Obe tieto veličiny umožňujú lisovať materiál do požadovaného tvaru bez pridania akýchkoľvek prísad. Drevené pelety sú vyrobené z kvalitných drevných pilín špeciálnou technológiou, ktorá im dodáva
stabilitu, homogenitu a vysokú trvácnosť. Ich tvar pripomína malé valcovité tyčinky (granule). Priemer peliet sa pohybuje od 6 do 8 mm a ich dĺžka býva 20 až 35 mm.


Najčastejšie otázky:

Aké pelety sú lepšie?
S priemerom 6 mm alebo 8 mm?
Aké druhy peliet sa vyrábajú z hľadiska hrúbky a dĺžky?
Pelety majú tvar valca s priemerom 2,5 – 8 mm. Valce majú rôznu dĺžku, ktorá môže dosiahnuť aj 5 cm. Rozmer pelety závisí od kalibrácie výrobného zariadenia a použitej hmoty určenej na
peletovanie. Prevažne sa však vyrábajú 6 mm pelety a tie sa v 90% využívajú na vykurovanie v rodinných domoch a v privátnej sfére. 8 mm priemyselné pelety sa používajú v uhoľných elektrárňach
a teplárňach spolu s uhlím a briketami (drevenými i uhoľnými) kvôli zníženiu emisií CO2 v zmysle legislatívy EU.


Ako sa vyrábajú pelety?
Materiál sa melie a lisuje. Drevené pelety sa vyrábajú pod vysokým tlakom, ktorým sa výrazne zvýši teplota „peletovanej“ hmoty a uvoľní sa tzv. lignín (prírodné lepidlo). Táto zložka drží drevnú hmotu
pohromade. Z peliet sa touto technológiou (lisovaním) odstráni voda a teda ich výhodou je relatívne nízka vlhkosť i pod 12% a tá umožňuje vysokoúčinné spálenie peliet. A možno aj práve preto dopyt po
drevených peletách v EU stúpa.

Proces výroby drevných peliet
Malé drevené výlisky sa dnes vyrábajú v automatizovaných výrobniach. Pásová výroba prebieha v nasledovaných krokoch:
1. dodávka a úprava surového materiálu
2. sušenie a ošetrovanie materiálov
3. lisovanie, chladenie a expedovanie peliet
1. Dodávka a úprava surového materiálu
Surový materiál sa musí v prvom kroku pripraviť na ďalší proces, aby výroba drevných peliet prebiehala bez problémov. Ide predovšetkým o odstránenie kovových prvkov a rozdrvenie všetkých
pilín na rovnakú veľkosť v takzvanom kladivkovom mlyne.
2. Sušenie a ošetrovanie materiálov
V ďalšom kroku ide o prípravu materiálu na lisovanie. Zvyšky dreva sa pritom sušia alebo zvlhčujú. Cieľom je dosiahnuť jednotný obsah vody od desať do pätnásť percent. Pridaním škrobu je možné
okrem toho zvýšiť aj odolnosť výsledných peliet voči oderu. Viac než dvojpercentný podiel však nie je povolený.
3. Lisovanie, chladenie a triedenie peliet
Keď materiál dosiahne optimálne podmienky na výrobu drevných peliet, zlisuje sa. Valce pretláčajú drevné piliny cez otvory takzvanej matrice, pri teplotách od 40 do 50 °C. Vysoký tlak aktivuje látku
lignín obsiahnutú v dreve, ako prírodné spojivo čím trubičky nestratia tvar. Na záver nasleduje chladenie a posledné triedenie hotových peliet.

Kontaktný formulár

Adresa

Almus, spol.s.r.o.
Štúrova 577972 12
Nedožery - Brezany
Konateľ spoločnosti:
PhDr. Ján Benňadik PhD
Mob: +421 905 318 972